ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ 3000 ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆ

0

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ 3000ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ.

free for senior citizens 3000
free for senior citizens 3000

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಉಚಿತ 3000 ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆ :

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾಗರೀಕರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ರೂ.3000ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದಾದರೆ, 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ :

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3000ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ , ಆದಾಯದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೂಡುಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ : ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ!

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಹೊಂದಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು :

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳೆಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

I Phone ಕಂಪನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರ!

Rupay ಮತ್ತು Visa ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ

Leave A Reply

Your email address will not be published.