ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನೇ ಮನೆ ಒಡೆಯ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ

0

ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆದಾರನೇ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಓದಿ .

New update for renters
New update for renters

ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವುಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಹಿರಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬಹುದು.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಆಸ್ತಿ ದಾರರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಾಗಿಯೂ, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ,

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಕಾರ ಉಂಟಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಆ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನೇ ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ

ಅಂದರೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ : ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರ 5ರೂ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳೋದೇನು ..?

ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ :

ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 11 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿನಿವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಓದಿದಾಕೆ ಧನ್ಯವಾದ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು : ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಷ್ಟವಾದ ವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.